Rezultatele selectiei

Consultați rezultatele concursului de selecție a cercetătorilor postdoctorali. 
Listele sunt organizate pe domenii. Folosiți săgețile din josul paginii pentru a naviga între filele fișierului.

CONTESTATII

În urma publicării rezultatelor concursului de selecţie, au fost depuse două contestaţii: Irina Gabriela BUDA (domeniul Filosofie) şi Valentin CIOVEI (domeniul Filosofie). În ambele cazuri, comisia de soluţionare a contestaţiilor a confirmat evaluarea facută de comisia de concurs şi a menţinut rezultatul iniţial.

În urma contestației depuse de Dl. Adrian Arnăutu, comisia de soluționare a formulat următorul răspuns:

Dl. Arnăutu Adrian a contestat organizarea interviului la Facultatea de filosofie, probă la care nu s-a prezentat, pe temeiul că nu a ştiut data organizării ei (dânsul locuind în Cluj). 
Analizând contestaţia, comisia a constatat că Dl. Arnăutu ştia că interviul trebuie organizat între 20 şi 25 septembrie, conform planificării afişate pe site. În mod normal, domnia sa trebuia să se intereseze cu câteva zile înainte de data de 20, fie telefonic la secretariatul facultăţii, fie prin e-mail la managerii proiectului. Dânsul s-a interesat însă abia pe data de 21 septembrie şi a rămas surprins că interviul avusese loc cu o zi înainte. Pretenţia domniei sale să fi fost informat de secretariat pe 8 septembrie (când a depus dosarul) e exagerată, căci la acea dată încă nu se fixase ziua interviului. 
Din informaţiile pe care le deţinem, nu rezultă că D-lui Arnăutu i s-ar fi refuzat comunicarea datei interviului, ci că pur şi simplu candidatul a uitat să se intereseze în timp util cu privire la data interviului. 
Precizăm că regulamentele în vigoare nu implică deloc că ar fi obligaţia organizatorilor să îi contacteze din proprie iniţiativă pe toţi candidaţii pentru a-i anunţa cu privire la detaliile concursului şi a preveni astfel absenţele lor; ca urmare, ei nu pot răspunde pentru neglijenţa acestora. 
Toate datele au fost afişate la avizierul facultăţii şi toţi ceilalţi candidaţi au participat fără probleme. Organizatorii au fost în permanent contact cu ceilalţi candidaţi şi au ţinut cont în fixarea zilei de restricţiile de program ale acestora. În aceste condiţii, nu poate fi vorba de erori de organizare. Actele dosarului se pot ridica de la secretariat.