Proceduri si instructiuni


Raport lunar de activitate

Potrivit contractului de studii postdoctorale, cercetătorii bursieri sunt obligați să înainteze managerului științific al domeniului, la sfărșitul fiecărei luni, un raport asupra activității desfășurate (consultați instrucțiunile). Formularul tip al raportului de activitate poate fi descărcat din pagina Documente.

Participări la conferințe

Cercetătorii postdoctoranzi pot solicita decontarea cheltuielilor ocazionate de participarea la conferințe, seminare sau alte activități integrate în stagiul de pregătire postdoctorală. 
Vă invităm să consultați instrucțiunile referitoare la rambursarea cheltuielilor de participare la conferințe. Formularele necesare rambursării sunt disponibile la secțiunea Documente.

Stagii de mobilitate internațională

Consultați procedurile ce trebuie îndeplinite pentru efectuarea stagiului de mobilitate internațională. Formularele solicitate sunt disponibile la secțiunea Documente

Stagii de mobilitate internațională