Despre noi‎ > ‎

Parteneri

Universitatea din București
Universitatea din București este o instituție de învățământ superior cu o bogată experiență în formarea de cercetători în științe umaniste și sociale. Şcoala Doctorală a Universității din București este una dintre cele mai mari la nivel naţional, asigurând pregătirea studenţilor, cercetătorilor şi specialiştilor din numeroase centre de cercetare şi instituţii publice,
deținând astfel resursele financiare, umane, materiale și informaționale pentru a implementa cu succes un program de sprijin postdoctoral. În ultimii ani Şcoala Doctorală a cunoscut o dezvoltare rapidă, pe fondul creşterii relevanţei calificării pe piaţa muncii şi a solicitărilor candidaţilor situaţi pe diferite traiectorii profesionale şi în diferite regiuni ale ţării. În perioada 2006-2009 în Şcoala Doctorală au fost acceptaţi peste 2000 de doctoranzi, dintre care aproximativ
1200 pe locuri cu frecvenţă. Doctoranzii sunt îndrumaţi de coordonatori afiliaţi la universităţi de renume din ţară, profesori cu prestigiu ştiinţific recunoscut la nivel internaţional. Universitatea din București are în prezent în implementare mai multe proiecte cofinanţate din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, dintre care o parte sunt în cadrul axei prioritare 1, DMI 1.5, beneficiarul dezvoltând la nivel instituţional mecanisme şi competenţe de management specifice. În ceea ce priveşte experienţa dovedită în administrarea proiectelor de cercetare sociologică, cercetare în ştiinţele comunicării, cercetare în ştiinţele
educaţiei şi psihologie Solicitantul a realizat în perioada 2006-2008 peste 45 de proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, câştigate pe bază competitivă. 


Universitatea ”Alexandru-Ioan Cuza” din Iași

Cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 38.000 de studenţi şi 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu peste 250 de universităţi din străinătate, membru al unora dintre cele mai importante asociaţii şi reţele universitare: Grupul Coimbra, Asociaţia Europeană a Universităţilor (EUA), Reţeaua Utrecht, Asociaţia Internaţională a Universităţilor (IAU), Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF) şi Reţeaua Universităţilor Francofone (RUFAC), care permit schimbul de experienţă, mobilităţi ale studenţilor şi profesorilor şi realizarea în comun a unor programe academice, de cercetare sau strategice si derulează cu succes activităţi de formare educaţionala la nivelul studiilor de licenţă, masterat si doctorat in domeniul ştiinţelor socio-umane si politice.

Reputat institut de cercetare al Academiei Române care derulează activități de cercetare în domeniul științelor
socio-umane și politice. Sun egida Institutului au fost realizate numeroase studii privind schimbările politice fundamentale din Europa Centrala si de Est după caderea comunismului si au fost publicate lucrări științifice semnificative în domeniul științelor politice, filosofiei politice, relațiilor internaționale, istoriei politice, studiilor europene și sociologiei.